portada_fugint-dels-camps-de-blat_merce-saurina_202312140948